Samarbeidsavtale Rekruttering

Registrer deg kostnadsfritt for å motta høy aktuelle kandidater. Vår arbeidsmetodikk er basert på No-Cure No-Pay. Du betaler oss kun et honorar når vi finner en kandidat som du velger å ansette.

For å minimere risikoen for arbeidsgiver er vårt honorar delt opp i 3 faser. Kun kr 10.000,- eks moms per kandidat som blir ansatt, deretter kr 15.000,- eks moms etter 3 måneders ansettelse og tilslutt kr 15.000 eks moms etter 12 måneders ansettelse.

Samarbeidsavtale Rekruttering
Oppsummering av sentrale punkter i vilkårene:

1. Portalen Gruppen AS (orgnr. 899 551 222) leverer kandidater for ansettelse til Bedriften (Heretter kalt «Oppdragsgiver(n)») gjennom plattformene til Portalen Gruppen AS.

2. For å minimere risikoen for arbeidsgiver er Portalen Gruppen AS sitt honorar delt opp i 3 faser. Kun kr 10.000,- eks moms per kandidat som blir ansatt, deretter kr 15.000,- eks moms etter 3 måneders ansettelse og tilslutt kr 15.000 eks moms etter 12 måneders ansettelse. Første fase betales når rekruttering anses fullført. Rekruttering anses fullført når oppdragsgiver har inngått avtale om fast eller midlertidig ansettelse eller annen avtale om bistand. Neste faser

3. Informasjon om ønsket antall ansatte, oppstartsdato, kvalifikasjoner og geografisk område skal Oppdragsgiver informere Portalen Gruppen AS om skriftlig på e-post.

4. Faktura sendes fra Portalen Gruppen AS med moms med 5 dagers forfall. Oppdragsgiver er pliktig til å betale den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente ifølge ”Lov om renter ved forsinket betaling m. m.” så lenge forsinkelsen varer. Alle priser er ekskl. mva. Faktura blir sendt ut når rekruttering anses fullført for den første delen av honoraret og etter 3 måneder for den andre delen av honoraret og 12 måneder for den tredje delen av honoraret. Oppdragsgiver plikter å gi beskjed innen 3 og 12 måneder etter ansettelse hvis kandidaten ikke lenger er ansatt, hvis ikke vil den andre og tredje delen av honoraret måtte betales.

5. Opplysninger som man mottar gjennom portalen er å regne som konfidensiell informasjon.

6. Oppdragsgivers videreformidling eller deling av kadidatopplysninger som man har mottatt fra Portalen Gruppen AS med andre bedrifter/personer i andre selskap er å anse som vesentlig mislighold og vil føre til erstatningsansvar.

7. Hvis en kandidat ber om å få sine opplysninger slettet vil dette bli videreformidlet og Oppdragsgiver plikter å håndtere dette i henhold til GDPR regelverket.

8. Oppdragsgiver plikter å håndtere kundeopplysningene det blir gitt tilgang til i henhold til GDPR regelverket.

9. Avtalen har ingen bindingstid. Hvis Oppdragsgiver sier opp avtalen vil det fortsatt måtte betales honorar for de kandidatene som Oppdragsgiver har fått opplysninger om som fører til ansettelse på ett senere tidspunkt, uavhengig om avtalen er sagt opp eller ikke.

*Mengden arbeid som ligger bak, avhenger av Oppdragsgivers ønsker, type stilling, kompleksitet angående søkerprosessen og tilgang på kvalifiserte søkere. Derfor kan det avtales individuelt høyere honorar per stillingstype. Avtale om høyere honorar må gjøres skriftlig ved e-post og vil erstatte beløpet som er nevnt i disse vilkårene.

Sending