Søknadsskjema for registrering i vår anbefalt liste

Kun bedrifter som er blitt anbefalt kan søke om å bli oppført i vår anbefalt liste. Det er kostnadsfritt å søke. Vi gjør en vurdering av søknaden basert på ulike kvalitetskriterier.

Hvis bedriftens søknad blir godkjent vil oppføringen koste kr 5.000,- eks moms i året.

Søknadsskjema

Bedriftsveiviseren

Velg relevante underkategorier