Hvor mye er boligen verdt?

VIRDIestimatet er et 100% GRATIS innovativt verktøy hvor du kan finne verdien på boligen før du kjøper eller selger

Tidligere fikk boliger en verditakst som ble satt av en uavhengig takstmann. Men i dag er det kun eiendomsmegleren som sammen med selgeren setter prisen på boligen.

Vår vurdering er at meglere ikke kan betraktes som uavhengig. Meglere kan enten ha egeninteresse for å vurdere prisen på boligen for høyt for å få salgsoppdraget fra selger eller benytte seg av «lokkepriser».

Heldigvis har det kommet et godt verktøy som bidrar til et mer transparent boligmarked. Her kan forbrukere hente boligpris estimater på konkrete objekter. VIRDIestimatet baserer seg på boliger som blant annet samsvarer i størrelse og lokasjon, med ferske data fra nylig solgte boliger. 

Det å kjøpe eller selge en bolig er en av våre største beslutninger og har stor påvirkning på vår personlige økonomi. Vi syns det derfor er viktig å legge til rette for at forbrukere skal få full innsikt i boligmarkedet og objektive boligpriser. Forbrukere med innsikt vil oppleve mindre usikkerhet og gjøre bedre beslutninger.

Takstmenn får ikke lenger prissette boliger fordi meglerne ønsker å gjøre dette alene

I 2016 bestemte en samlet meglerbransje at takstmenn ikke lenger skulle sette verdi- og lånetakst på boliger. I stedet skal megler alene avgjøre markedsverdien. Takstmenn som ville fortsette å sette verdivurdering ble presset til å slutte med dette, og ble truet med å ikke få flere oppdrag hvis de ikke lot være å sette markedsverdi. Hvis man som boligkjøper kontakter takstmenn som har utarbeidet tilstandsrapportene på boligene man vurderer, så vil man oppleve at de ikke lenger tør å uttale seg om hva deres prisvurdering er. 

Vi er kritisk til at det er eiendomsmeglere alene som har ansvaret for prissettingen i dagens boligmarked. Det medfører en økt risiko for at boligkjøpere går glipp av sentral informasjon som kan være avgjørende for hvor høye bud de vil gi.

Forbrukerne ville definitivt hatt nytte av at en uavhengig og kompetent part sier noe om verdi. Takstmenns uavhengighet, spesialisert takseringsfaglig utdanning og tekniske innsikt gjør dem langt mer kvalifiserte enn eiendomsmeglere til si noe om tilstand, potensial og utbedringskostnader – og dermed også verdi på boligen.  

Det at man ofte ser at faktisk salgspris på boliger avviker sterkt med prisantydningene som er satt, viser hvor påpasselige boligkjøpere må være i dagens boligmarked.

Tapet av en uavhengig markedsverdi er svært uheldig og har medført at både boligkjøper og boligselger har mistet et viktig referansegrunnlag. Det er ett faktum at eiendomsmeglere først og fremst er selgere, mens takstmenn er nøytrale veiledere.

Boligkjøpere er definitivt ikke tjent med at meglere som lever av provisjon på salgspris, er de som setter prisantyningene. Takstmenn er den eneste aktøren i salgsprosessen som ikke har en egeninteresse i hva salgsprisen blir – de har ingen gevinst i om prisen er høy eller lav. Derfor er det kun de som kan vurdere verdien på et objektivt grunnlag. At eiendomsmeglerne ikke i større grad erkjenner at dette er problematisk. En boligkjøper vil ofte være delaktig i flere budrunder med høyt trykk hvor raske avgjørelser på taes. Da er behovet for at boligkjøper har riktig verdigrunnlag særskilt viktig.

Forsvaret til meglerne er ofte at kjøpsprosessen nå er blitt tryggere fordi overfladiske verdi- og lånetakster er fjernet, og erstattet med grundigere tekniske tilstandsanalyser. Dette medfører ikke riktighet, siden man også tidligere kunne ha fått en grundig teknisk tilstandsanalyse av takstmannen, avhengig av hva megler bestilte på vegne av selger.

U

Få oversikt

VIRDIestimatet er helt gratis for deg og gir deg anledning til å se solgtpriser for lignende boliger i samme område.

Ferske data

VIRDIestimatet er basert på nylig solgte boliger og blir oppdatert ukentlig.

+

Sammenlignbare boliger

Boligpris estimater basert på andre boliger som blant annet samsvarer i størrelse og har samme lokasjon.

Hvordan beregnes boligpris estimatene?

Til grunn for VIRDIestimatet blir det benyttet et stort antall statistiske modeller og maskinlæringsalgoritmer som samlet håndterer millioner av kalkulasjoner for hver bolig og som henter data fra en rekke forskjellige kilder. Disse inkluderer brukergenererte data, offentlig tilgjengelig kart-, bolig- og befolkningsdata, og en rekke andre private datakilder som har vært og er til dels utilgjengelige for både privatpersoner og profesjonelle.

Et bredt spekter av variabler og data som kan ha betydning for boligverdien blir hensyntatt. Per i dag vurderes boligvariabler som beliggenhet, etasje, størrelse, antall rom og bad, balkong/terrasse, heis, ildsted, selveid parkering/garasje, støy og utsikt. I tillegg vurderes markedsdata fra Matrikkelen og Grunnboken, tidligere omsetninger, sammenlignbare boliger, dager i markedet og demografi.

Eksempler på noen av datakildene er Infoland, Geonorge, Statistisk Sentralbyrå, Kartverket og Miljødirektoratet.

Hvor godt treffer pris estimatene?

VIRDIestimatet er vurdert av et stort, uavhengig nordisk finanskonsern som det mest treffsikre i Norge. Det hevder seg også godt sammenliknet med store, internasjonale aktører som Zillow og Redfin.

Estimatets nøyaktighet beregnes ved å sammenligne den endelige salgsprisen med estimatet som ble publisert rett før salgsdatoen. Treffsikkerheten avhenger av boligens beliggenhet og hvor mye data som er tilgjengelig for boligen og det aktuelle området. Eksempelvis vil man ha områder med flere omsetninger enn andre, og noen boliger har flere kjente boligvariabler enn andre. Generelt sett vil treffsikkerheten være høyere for boliger hvor man har mer data tilgjengelig.

Estimatet som ble gjort før en bolig ble solgt vil vises på i ett år fra salgsdato, slik at du selv kan se hvordan estimatet traff. Det gjøres ingen endringer på det originale estimatet etter at boligen er solgt.