Det forsikringsselsskapene ikke ønsker du skal være klar over

 

 Tipsene nedenfor er kun å anse som informasjon og er ikke ment som rådgivning.

 

  • Bonus systemet på bil kan være en utfordring for mange unge nye bileiere eller for personer som har vært uheldig og fått bonus nedrykk. Å bygge seg opp fra 20% bonus og til maks bonus på 75% tar normalt 10 år. Normalt rykker man opp et bonusnivå hvert år. Men hvis man bytter forsikringsselskap etter 6 mnd og 1 dag tilbyr de fleste forsikringsselskaper direkte opprykk. Det vil si at hvis man bytter forsikringsselskap hvert halvår i bonusopparbeidingsperioden så vil man halvere tiden det tar å bygge seg oppover. Fra 20% til 75% vil da kun ta 5 år istedenfor 10 år.

 

  • Rabatter man mottar hos forsikringsselskapene blir ofte nedjustert over en periode. Mottar du 20% ekstra rabatt når du blir kunde, så er det godt mulig at den rabatten blir nedjustert over de neste 3 årene, altså med nesten 7% hvert år. Det er derfor viktig å foreta en årlig sjekk.

 

  • Forsikringsselskapene reklamerer ofte med at helseforsikring sikrer deg mot lang ventetid på operasjon. Men i Norge fungerer helsevesenet i de fleste tilfeller godt, og for de alvorligste sykdommene er det oftest ikke lang ventetid for operasjon. I tillegg kan du bruke fritt sykehusvalg hvis det er kø på det lokale sykehuset. Noen ganger kan også arbeidsgiver hjelpe til, da det er i arbeidsgivers interesse å få deg raskest tilbake på jobb. I værste fall kan man betale for operasjon privat.

 

  • Kjøps- / Trygghets- / Uflaksforsikring: Denne forsikringen blir du ofte rådet til å velge hos de store elektronikkbutikkene. Men i Norge er forbrukere heldige med å være beskyttet mot feil bak forbrukerkjøpsloven. Derfor anbefaler vi ikke å tegne denne forsikringen.

 

  • En uførerente eller uførepensjon gir deg utbetaling uansett årsak hvis du blir sykemeldt i mer enn 12 måneder. Dette gir deg en langt bredere dekning enn en ulykkesforsikring som kun gir deg dekning ved uhell som følge av det som kalles en «upåregnelig ytre omstendighet». Den dekker altså ikke død eller invaliditet grunnet sykdom. Ulykkesforsikring kan være bra å ha, men vi anbefaler at man heller prioriterer uføreforsikring.

 

  • En verdisaksforsikring koster ofte uforholdsmessig mye i forhold til verdiene som blir sikret. Som oftest vil du ha råd til å kjøpe gjenstanden på nytt om den går tapt. Ofte kan du kjøpe en ulykkesforsikring til nesten samme pris som eventuelt gir en betydelig større utbetaling.

 

  • Forsikringsselskapene er ikke flinke til å opplyse om at en uførepensjon eller uførerente ikke blir indeksregulert under utbetaling. Hvis du har tegnet en uførepensjon på kr 10.000 i en alder av 29 år og blir ufør i en alder av 30 år, så vil kr 10.000 når du blir 50 år være adskillig mindre verdt enn i dag. Husk derfor å sikre deg mot dette ved å tegne et høyt nok beløp eller ved å supplere med en uførekapital (engangsutbetaling).