Hva er forskjellen på nominell og effektiv rente på lån

 

Nominell og effektiv rente er uttrykk du vil se når du vurderer lånetilbud. For mange er dette ukjente begreper, men i denne artikkelen skal vi legge det frem på en enkel og forståelig måte for deg. For vi forklarer de 2 uttrykkene nominell rente og effektiv rente, la oss først konkretisere hva rente egentlig betyr.

Når man låner penger hos banken, så må man betale lånet tilbake over et vist antall år. Låner man 1 mill og betaler dette ned over 10 år, så må man betale 100 000 i avdrag per år. Men banken vil ikke låne gratis ut, og derfor tar banken en rente i tillegg. Renten er altså det man må betale ekstra for å få låne pengene av banken, utover selve lånebeløpet. Dette betyr i praksis, i vårt eksempel, at det du betaler utover 100 000 i året er rentebeløpet du betaler. Enkelt sagt, kan renten sies å være kostnaden du må betale for å låne penger. Rentesatsen oppgis som oftest i prosent pr. år.

Banken vurderer som oftest hver enkel lånesøknad individuelt og når renten bestemmes er det i hovedsak tre faktorer som spiller inn:

1. Hvilken godtgjørelsen banken skal ha for å låne penger til deg.
2. Hviken godtgjørelsen banken skal ha for å ta risikoen for å låne penger til deg.
3. Hvilken godtgjørelse banken tar for inflasjon (den generelle prisstigningen i samfunnet).

Nå er vi klare for å forklare hva de 2 ulike rente uttrykkene faktisk er:

  • Den nominelle renten er alltid lavere enn den effektive renten på et lån, fordi den nominelle renten ikke inkluderer gebyrer som blant annet etableringsgebyr, depotgebyr, fakturagebyr og termingebyr. Antall betalingsterminer per år, om renten kreves inn forskuddsvis eller etterskuddsvis og lånets løpetid spiller også inn på hva den effektive renten blir.  Den nominelle renten kalles også for grunnrente eller pålydende rente. Det viktigste du må huske er at den nominelle renten ikke reflekterer den faktiske kostnaden på lånet.
  • Den effektive renten er den faktiske prisen på lånet. Det er viktig å få vite hvor stor den effektiv renten er, før du inngår en avtale om lån. Når du sammenlikner lån, er det den effektive renten du kan sammenligne, fordi det er den som forteller hvor mye lånet egentlig koster.

Vær oppmerksom på at enkelte lån har etableringsgebyret innbakt i den effektive renten mens andre banker vil ha deg til å betale dette gebyret umiddelbart når du tar opp lånet.