Innboforsikring

Hva er omfattet av innboforsikringen?

Innbo og løsøre er møbler, klær og bruksting som befinner seg i hjemmet, dvs. alle husholdningens private eiendeler. Eiendeler som er fastmontert og en del av bygningen vil ikke være dekket av innboforsikringen.

Er du usikker på hvilken forsikringssum du skal velge?

Mange er ofte veldig usikre på hva de skal velge som forsikringssum for innboet. Det finnes dessverre ikke noe fasitsvar for dette. Det beste er å prøve å danne seg et inntrykk av hvor store verdier man har og hva det ville koste enn hvis man måtte kjøpe inn innboet på nytt for eksempel etter en brann.

Vår bransjeorganisasjon har laget denne kalkulatoren for å beregne forsikringssum for innboet:http://www.fnh.no/no/Hoved/Fakta/Skadeforsikring/Innbokalkulator/