Kontaktinformasjon til alle norske Forsikringsselskaper

I vårt tilbudsskjema finner du kun de forsikringsselskapene som har akseptert å bli listet opp der. Hvis du opplever manglende svar eller at du ønsker å motta tibud fra flere forsikringsselskaper så finner du kontaktinformasjon til alle under. Du kan enkelt kopiere tilbudsforespørselen du har sendt og sende den direkte til de du ønsker.

Til info: Forsikringsportalen.no ønsker å legge til rette for at man enkelt skal kunne innhente tilbud fra alle de forsikringsselskapene man ønsker. Vi opplever at mange forsikringsselskaper ikke ønsker å bidra til økt konkurranse eller prioriterer anbudstjenester som er sponset av utvalgte forsikringsselskaper og som har et maks antall på forsikringsselskaper man kan velge blant. Til vår og din fordel så kan Forsikringsselskapene ikke nekte oss å informere våre brukere om alle forsikringsselskapene som finnes i Norge.

Skadeforsikringsselskaper

 

If Forsikring

Telefon: +47 21 49 24 00

Kontaktside

Gjensidige Forsikring

Telefon: +47 915 03100

Kontaktside

 

Tryg Forsikring

Telefon: +47 55 91 56 70

Kontaktside

 

KLP Forsikring

Telefon: +47 55 54 85 00

Kontaktside

 

Nemi Forsikring

Ekstra informasjon: Insr som står bak Nemi har inngått en avtale med Storebrand. Avtalen innebærer at alle dere som i dag er kunder hos Nemi, vil bli kunder hos Storebrand. Overflyttingen av kundeforholdet vil skje gradvis og du er fremdeles dekket av din forsikring og trenger ikke å foreta deg noe. 

Telefon: +47 22 91 33 00

Kontaktside

 

Storebrand Forsikring

Telefon: +47 915 08880

Kontaktskjema

 

Frende Forsikring

Telefon: +47 55 15 36 00

Kontaktskjema

 

Codan Forsikring

Telefon: +47 408 06 300

Kontaktskjema

Eika Forsikring

Telefon: +47 915 03 850

Kontaktskjema

 

Landkreditt Forsikring

Telefon: +47 23 00 08 00

Kontaktskjema

 

Watercircles Forsikring

Telefon: +47 67 20 60 50

Kontaktskjema

 

Fremtind Forsikring (Fusjon av Sparebank 1 og DnB)

Telefon: +47 915 09 020

Kontaktskjema

 

Jernbanepersonalets Forsikring

Telefon: +47 21 62 26 00

Kontaktskjema

 

Tide Forsikring

Advarsel mot Tide Forsikring: Finanstilsynet har fattet vedtak om sletting av forsikringsagentforetaket Tide Forsikring AS fra Finanstilsynets virksomhetsregister.

Finanstilsynet har i brev av 29. juni 2020 til Tide Forsikring AS presisert at avviklingen må skje så raskt som mulig, og senest innen utgangen av august 2020. Nytegning må opphøre umiddelbart.

Telefon: +47 35 98 58 00

Kontaktskjema

 

Nisjeselskaper

 

Det finnes en rekke nisjeselskaper og aktører som videreformidler forsikringer på vegne av ett av de store skadeforsikringsselskapene under eget merkenavn. Under følger en oversikt for noen av disse aktørene.

Agria Forsikring (Kun dyreforsikring)

Telefon: +47 24 12 40 00

Kontaktskjema

Nordea Forsikring (Kun livsforsikring)

Selger også Tryg sine skadeforsikringer.

Kontaktskjema

 

Europeiske Forsikring (Kun reiseforsikring)

Telefon: +47 21 49 50 00

Kontaktskjema

 

Gouda Forsikring (Kun reiseforsikring)

Telefon: +47 24 14 45 70

Kontaktskjema

 

Knif Trygghet (Kristent forsikringsselskap)

Telefon: +47 23 68 39 00

Kontaktskjema

 

NAF Forsikring (For NAF medlemmer)

Gjensidige Forsikring er forsikringsgiver.

Telefon: +47 23 21 31 00

Kontaktskjema

 

Norske Sjø Forsikring (For KNBF medlemmer)

Tryg Forsikring er forsikringsgiver.

Telefon: +47 55 17 20 10

Kontaktskjema

 

OBOS Forsikring (For OBOS medlemmer)

Tryg Forsikring er forsikringsgiver.

Telefon: +47 915 04 040

Kontaktside

 

Voliva Forsikring (For Volvo kunder)

If Forsikring er forsikringsgiver.

Telefon: +47 915 04 040

Kontaktside