Samarbeidsavtale Rekruttering for Viken Framtid

Er du lei av å motta kandidater som ikke fungerer fra generelle utlysningsplasser og rekrutteringsselskaper?

Vi er eksperter på forsikringsbransjen og tiltrekker oss kandidater som faktisk søker aktivt etter å finne den beste plassen å jobbe som forsikringsrådgiver.

Registrer deg kostnadsfritt for å motta høy aktuelle kandidater. Vår arbeidsmetodikk er basert på No-Cure No-Pay. Du betaler oss kun et honorar når vi finner en kandidat som du velger å ansette.

Samarbeidsavtale

Samarbeidsavtale Rekruttering - Viken Framtid
Oppsummering av sentrale punkter i vilkårene:

1. Portalen Gruppen AS (orgnr. 899 551 222) leverer kandidater for ansettelse til Bedriften (Heretter kalt «Oppdragsgiver(n)») gjennom plattformene til Portalen Gruppen AS.

2. Portalen Gruppen AS sitt standard honorar for tilsatt kandidat er satt til kroner 10.000,- eks. mva.* per kandidat når rekruttering anses fullført, og ytterligere kr 15.000,- eks. mva.* når kandidaten har vært ansatt i 3 måneder. Rekruttering anses fullført når oppdragsgiver har inngått avtale om fast eller midlertidig ansettelse eller annen avtale om bistand.

3. Informasjon om ønsket antall ansatte, oppstartsdato, kvalifikasjoner og geografisk område kan Oppdragsgiver informere Portalen Gruppen AS om på e-post.

4. Faktura sendes fra Portalen Gruppen AS med moms med 10 dagers forfall. Oppdragsgiver er pliktig til å betale den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente ifølge ”Lov om renter ved forsinket betaling m. m.” så lenge forsinkelsen varer. Alle priser er ekskl. mva. Faktura blir sendt ut når rekruttering anses fullført for den første delen av honoraret og etter 3 måneder for den andre delen av honoraret. Oppdragsgiver plikter å gi beskjed innen 3 måneder etter ansettelse hvis kandidaten ikke lenger er ansatt, hvis ikke vil den andre delen av honoraret måtte betales.

5. Opplysninger som man mottar gjennom portalen er å regne som konfidensiell informasjon.

6. Oppdragsgivers videreformidling eller deling av kadidatopplysninger som man har mottatt fra Portalen Gruppen AS med andre bedrifter/personer i andre selskap er å anse som vesentlig mislighold og vil føre til erstatningsansvar lik fullt standard honorar per kandidat som er delt.

7. Hvis en kandidat ber om å få sine opplysninger slettet vil dette bli videreformidlet og Oppdragsgiver plikter å håndtere dette i henhold til GDPR regelverket.

8. Oppdragsgiver plikter å håndtere kundeopplysningene det blir gitt tilgang til i henhold til GDPR regelverket.

9. Avtalen har ingen bindingstid. Hvis Oppdragsgiver sier opp avtalen vil det fortsatt måtte betales honorar for de kandidatene som Oppdragsgiver har fått opplysninger om som fører til ansettelse på ett senere tidspunkt, uavhengig om avtalen er sagt opp eller ikke. Oppsigelse av avtalen må skje skriftlig på epost.

*Mengden arbeid som ligger bak, avhenger av Oppdragsgivers ønsker, type stilling, kompleksitet angående søkerprosessen og tilgang på kvalifiserte søkere. Derfor kan det avtales individuelt høyere honorar per stillingstype. Avtale om høyere honorar må gjøres skriftlig ved e-post og vil erstatte beløpet som er nevnt i disse vilkårene.

Sending