Seniorlån gir nye muligheter

Trenger du penger for å pusse opp, gi forskudd på arv, realisere drømmer eller reise? SeniorLån er et lån for deg over 60 år. Det gir deg mulighet til å frigjøre penger.

 

For deg over 60 år

For å kunne ta opp seniorlån må du være 60 år.

Betal kroner 0,- resten av livet

Du betaler ikke renter eller avdrag så lenge som du bor i boligen.

Du beholder eierskapet til boligen.

Et seniorlån gir deg mulighet til å realisere verdien i boligen du eier uten å miste eierskapet.

Hvordan fungerer seniorlån?

Du må være 60 år for å kunne ta opp et seniorlån. I henhold til avtale med banken kan du få lånet utbetalt som et engangsbeløp, månedlige utbetalinger eller alternativt som en kombinasjon.

Når du tar opp et seniorlån på din bolig, så beholder du eierskapet til boligen. Så lenge du bor i bolig som banken har sikkerhet i, betaler du ikke renter eller avdrag. Rentene legges til lånet månedlig, slik at lånebeløpet vokser. Det innebærer at selv om du ikke betaler renter, vil du hvert år kunne trekke fra renteutgiftene i selvangivelsen og få en ekstra skattefordel.

Seniorlån skal i utgangspunktet tilbakebetales først ved permanent fraflytting fra boligen (for eksempel ved flytting til sykehjem) eller død. Men du kan også når som helst avslutte låneforholdet ved å innfri lånet.

 

Hva skjer hvis markedet stuper og boligens verdi er lavere enn lånet ved forfall?

Hvis boligens verdi er lavere enn lånet ved forfall, er det banken som dekker tapet.

Hvor mye kan jeg ta opp i lån?

Hvor mye akkurat du kan låne avhenger av alderen din, boligens verdi og boligens beliggenhet.

Hvem er seniorlån egnet for?

Seniorlån er særlig egnet for eldre med lav inntekt og store boligverdier.

Hvorfor er bankene villig til å tilby dette?

De siste ti årene har boligprisene i Norge steget svært mye. Det innebærer at bankene tar liten risiko når seniorlånene tilbyes med maksimalt 40 prosent pant i huset.

Hvordan foregår det når lånet innfries?

Lånet gjøres opp når man flytter permanent ut av huset, for eksempel ved flytting til sykehjem eller død. Da selges boligen og banken får tilbake lånet sitt hvis boligsalget innbringer mer enn lånet.

Er det bedre å ta opp ett seniorlån enn et vanlig rammelån med lavere rente?

Når man blir pensjonist reduseres inntektene, i tillegg vil mange oppleve en langt trangere økonomisk hverdag når en av ektefellene dør. I tillegg vil eksterne faktorer som risiko for høyere renter og fallende boligverdi kunne gjøre det ekstra vanskelig hvis man har et vanlig rammelån eller boliglån. Hvis man ikke klarer å betjene et vanlig rammelån kan det i verste fall føre til at man må fraflytte boligen.

Den store fordelen med seniorlån og som gjør seniorlån helt unikt er at man ikke må betale renter. Et rammelån derimot som kan gies med en sikkerhet på inntil 70 prosent i boligens verdi, trenger man ikke å betale avdrag i løpet av låneperioden, men rentene må betales som vanlig. Derfor er seniorlån er godt valg for eldre som har en trang økonomi og som har behov for å spe på en mager pensjon.

Det finnes varierte meninger om seniorlån, vår oppfatning er at de som fraråder mot dette ikke ser helheten. Faktisk mener nobelprisvinner i økonomi, professor Robert C. Merton at denne type lån vil bli en av de viktigste finansordningene for pensjon i fremtiden. – Nobelpristageren har de senere år forsket på pensjonsfinansiering og livssyklus-økonomi. Hans anbefalte finansieringsmodell for pensjonister er sammenlignbar med seniorlånet: Lånet opprettes med boligen som sikkerhet og låntager betaler ikke renter og avdrag så lenge man bor i huset. Oppgjøret skjer når du dør. Arvingene kan overta eiendommen mot å gjøre opp lånet på vanlig måte.

Vil arvingene arve mindre når jeg tar opp et seniorlån?

Når seniorlånet gjøres opp vil arvingene kunne overta eiendommen mot å gjøre opp lånet på vanlig måte. Arvepotten vil reduseres tilsvarende rentene på boliglånet. Men slik prisutviklingen har vært de siste 10 årene, kompenserer det for langt mer enn rentene på et seniorlån.

Pensjonister som ikke har tjent opp en god pensjonsutbetaling, vil likevel kunne få en god pensjonist tilværelse med seniorlån. Og vi ser ikke noen gode argumenter til hvorfor man som pensjonist skal leve langt under standard hvis man sitter på en egen bolig som gjør et seniorlån mulig.

Et seniorlån vil for mange pensjonister være nødvendig for å kunne bruke tid og penger på barna mens de lever, og mange seniorer vil også mene at det er mye bedre å kunne bruke penger på barna nå mens de lever.

Vår tjeneste er gratis og uforpliktende for deg som kunde.

Vår tjeneste er laget for å gjøre det enkelt å innhente lånetilbud fra vår samarbeidspartner Finanslink. Hvis du leter etter det beste lånetilbudet, vil vi anbefale deg å sjekke hva slags lånebeløp og lånerente du kan få gjennom oss.

Forsikringsportalen.no AS samarbeider med Finanslink for å innhente lånetilbud på boliglån. Vi hjelper også de som har utfordringer med å få boliglån grunnet betalingsanmerkninger eller usikker økonomi. Vår tjeneste er gratis for deg som kunde.