Søknad om samarbeidsavtale

Vårt mål er å være tilknyttet bedriftene med best kompetanse innenfor ulike typer skadedyrbekjempelse.

Vi leverer kundeforespørsler fra brukere som ønsker hjelp med et skadedyrproblem gjennom Forsikringsportalen.no, Skadedyrportalen.no og Antiskadedyr.no.

Få tilgang til nye kunder risikofritt. Din bedrift betaler kun et honorar på 10% på de kundene det blir gjort et oppdrag for.

Søknadsskjema

Søknad Samarbeidsavtale Skadedyr

    Type tjenester

    Hvilke skadedyr behandler dere? *
    Hvem tilbyr dere tjenestene til? *
    Sending