Tipsene som boligselgere ikke får vite fra megleren

Få vite hva du bør være klar over før du signerer med en eiendomsmegler.

Punkter du bør være oppmerksom på i kontraken

En utbredt metodikk for eiendomsmeglere for å skaffe seg nye oppdrag er at de avtaler et hjembesøk hvor de gjør en befaring som danner grunnlag for en verdivurdering. Ofte har de da med seg en kontrakt på dette hjembesøket hvor de forsøker å få deg til å signere. Kontrakten inneholder mange punkter og det er lett at man plutselig signerer på noe som man ikke var klar over, men som man i utgangspunktet ikke ville akseptert. Vær særlig obs på følgende:

 • Bruddgebyr: Mange eiendomsmeglere kan ofte fremstå veldig arbeidssomme i innsalgsmøte, men etter at kontrakten er signert kan man oppleve at man ikke lenger har førsteprioritet. Når man da ønsker å avslutte oppdraget er det mange som får seg en overraskelse fordi det ikke er uvanlig at kontrakten inneholder et bruddgebyr. Dette kan ofte være på mellom 30.000 til 40.000 kroner.

 • Tilretteleggingshonorar: Dette honoraret varierer i hva det inneholder hos de forskjellige meglerne. Ofte kan man få dette honoraret fjernet eller godt rabattert.
 • Oppgjørshonorar: Nesten samtlige meglerkontorer tar et oppgjørshonorar. Dette skal dekkke oppgjørsavdelingen for håndtering av oppgjøret. Her er det mulig å be om rabatt.

 • Markedspakke: I markedspakken inngår ofte elementer som er tilknyttet markedsføring, blant annet Finn.no annonse, annonsering på sosiale medier, aviser m.m. Det er lurt å få avklart hvor mye som går til de ulike tingene. Hvis 5000,- kroner går til annonsering på sosiale medier, så få skriftlig hvilke medier dette er, og hva gebyrene for håndteringen for dette er og hva som faktisk går til direkte kostnad til mediet. 
 • Visningsgebyr: Ofte står det i standard kontraktene at visningene koster mellom kr 2000,- til 3000,- per gang. Ofte kan man få visningene inkludert, i det minste bør man få 2 visningsrunder inkludert i prisen. Hvis boligen blir vanskelig å selge så vil det oppleves som en ekstra stor irritasjon om man også må betale 2000,- kroner ekstra per visning.
 • Provisjon: I henhold til lovverket er meglerne pålagt å tilby 2 ulike prismodeller, timepris vs prosentvis provisjon. Timepris modellen vil normalt være lang høyere priset, så prosentvis provisjon er det som nærmest alltid vil være aktuelt. Provisjonssatsen varierer ofte mellom 1,5% til 0,5%, og avhenger sterkt av prisen på boligen. Vår anbefaling er å forsøke å forhandle provisjonssatsen så langt ned som mulig. Utefra vårt syn burde en megler være fornøyd med at provisjon er i området rundt 40.000 til 60.000.
 • Oppsigelse: Noen oppdragsavtaler har oppsigelsestid. Pass på at oppdraget ikke har noen oppsigelsestid. Hvis ikke megleren gjør jobben sin slik at du ønsker å si opp, så burde det være en selvfølge at du kan avbryte oppdraget umiddelbart.
 • No cure no pay: Noen meglere opererer med «No cure no pay». Det innebærer at hvis de ikke klarer å selge boligen din så skal prosessen heller ikke koste deg noe som helst. Vi anbefaler at man alltid ber om at megleren legger inn dette som et punkt i avtalen. Hvis megleren sier at kjeden hans ikke tillater dette så er vårt råd at man da heller velger en megler fra en kjede som tillater dette. Den eneste utgiften som eventuelt er rettferdig at man som boligselger tar hvis prosessen ikke ender med et salg er kostnaden for tilstandsrapporten, hvis man får rett til å benytte denne hos en annen megler. Så lenge tilstandsrapporten ikke er eldre enn 6 måneder kan man benytte denne i salgsprosessen med neste megler.

 

Bytte eiendomsmegler

Hvis du skifter eiendomsmegler må du passe på at du ikke plutselig ender opp med dobbel regning. Om en interessent som var i kontakt med den første eiendomsmegleren, ender opp som kjøper av boligen innen tre måneder etter meglerskiftet, kan du risikere å bla opp provisjon til både den første megleren og megleren som overtok salgsoppdraget. Det er derfor viktig hvis du skifter til en annen megler at du får med i avtalen at hvis dette inntreffer, så slipper du å betale provisjon til megleren som har overtatt oppdraget. 

De hemmelige innsalgstriksene til eiendomsmeglerne

Megleren er ofte interessert i å gi deg så lite betenkningstid som mulig. Desto lengre tid du har til å sjekke med andre meglere desto større er risikoen for at du velger en annen megler. Vårt råd er at du tar deg god tid og ikke lar deg lure av følgende innsalgstriks:

 • «Desto raskere du signerer så kan jeg få booket en gratis time av vår interiørstylist, som kan vi legge en plan for hva som eventuelt må ordnes før vi tar bilder.» Det megleren ikke forteller er at det finnes en rekke interiørstylister i markedet og at nesten samtlige tilbyr gratis befaring. Interiørstylistene lever at å tilby gratis befaring hvor de kommer med ulike råd og tips, før de forsøker å selge inn en interiørpakke. Du trenger derfor ikke signere med en eiendomsmegler for å få denne tjenesten.
 •  «Jeg tror jeg har noen aktuelle interessenter som jeg vet leter etter en bolig som din. Hvis du signerer kontrakten nå så kan jeg høre med det allerede imorgen og forsøke å få avtalt en privatvisning.» Dette er et triks som veldig mange meglere bruker. Ofte ender det med at megleren sier at boligen ikke passet helt for interessentene han hadde for hånden. Vårt råd er at hvis du synes det faktisk virker som om megleren faktisk har en aktuell interessent, men du er usikker på om du skal velge den aktuelle melgeren, så kan du heller si at du det først blir aktuelt å signere når megleren faktisk har skaffet en privatvisning.
 •  «Hvorfor vil du vente med å signere». Mange meglere er flinke selgere, og de kan ofte spille på litt ubehagelige spørsmål som gjør det ukomfortabelt for deg å si nei. Ikke bland dine følelser inn og svar kategorisk at du har som prinsipp å sjekke grundig med flere aktører for å kunne føle trygghet om at du har valgt den som tilbyr den beste pakken.

Hvordan forhandle pris

På nettsidene til de ulike eiendomsmeglerforetakene kan du finne veiledende priser. Men oppdragene prises oftest veldig individuelt. Vi anbefaler derfor å innhente priser fra flere ulike meglere, ved å be dem om å gi et konkret tilbud på boligen du tenker å selge.

Etter at du har gått igjennom tilbudene du har mottatt så kan du forsøke å forhandle pris ved å sende en epost om at du synes at totaltprisen ble for høy, og hvor du informerer om at hvis ikke de kan tilby et bedre tilbud så ser du deg nødt til å høre med noen andre.

 

Tradisjonell eiendomsmegler VS Selg-selv løsning

Du kan spare mye penger dersom du velger å selge eiendom privat uten megler. På en bolig til 6 millioner kan besparelsen være opptil 100.000 kroner.

De fleste som har solgt en bolig tidligere vet at provisjon og honorarer til megler utgjør en betydelig sum. Du kan spare mye penger dersom du velger å selge eiendom privat uten megler. På en bolig til 6 millioner kan besparelsen være opptil 100.000 kroner. I dag finnes det flere «selg privat» tjenester som koster i snitt mellom 15.000 til 20.000 inkludert oppgjør. ørg for å ha det formelle i orden, slik at du har avklart med banken hvor mye du kan låne. Uten et finansieringsbevis risikerer du at selger ikke tør å selge til deg.