Varig adresse endring bedrift

Skal bedriften flytte, endre postadresse eller leie postboks må du melde fra til både Bring og Brønnøysundregisteret. Skjema til Bring må leveres minst 4 virkedager før startdato.

Under finner du utfyllbart skjema til Bring. Fyll ut skjema og trykk på «print» knappen.

Melding til Brønnøysund gjøres via Samordnet registermelding som du finner her: https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Bronnoysundregistrene/Samordnet-registermelding—Hovedblankett/