PRIVATPERSON


En oversikt over hva du må huske ved adresseendring

Når man skal foreta en adressendring er det viktig å huske at posten ikke direkte knyttet opp mot Folkeregisteret, og adresseendring hos posten ikke  blir automatisk overført til Folkeregisteret.

Nedenfor finner en oversikt over ulike situasjoner og hvis du klikker på ikonene blir du videresendt til undersider med aktuelle skjemaer.

Flytte i Norge

For deg som skal flytte og endre postadresse i Norge

Endre postadresse i Norge

For deg som ikke skal flytte og kun skal endre postadresse i Norge

Midlertid videresending av post

Skal du være borte en stund og vil lese posten din der du er? Da er midlertidig ettersending noe for deg.

Midlertidig oppbevaring av post

La postkontoret ta vare på posten din mens du er bortreist.

Flytte til Norge

For deg som skal flytte til Norge

Flytte fra Norge

For deg som skal flytte fra Norge

Ny adresse i utlandet

Dersom du under oppholdet i utlandet flytter til en ny adresse.