SLIK SKRIVER DU ET TESTAMENT

Ansvarsfraskrivelse:
Forsikringsportalen.no tilbyr som en service overfor brukerne en oversikt over hvordan man skriver et testament. Forsikringsportalen.no fraskriver seg ethvert ansvar for dokumentenes innhold. Vi anbefaler at testamentet du/dere skriver blir forelagt en advokat. (Forsikringsportalen.no skrev denne artikkelen 24/2, 2023)
 

Å skrive et testament er langt enklere enn det de fleste tror.

Hvordan testamentet utformes eller hva man skriver er ikke lovregulert. Det er kun bestemte krav til vitner og form som må være på plass.

Hovedformålet med et testament er å bestemme hva som skal skje med dine verdier den dagen du dør. Har du ikke et testament er det arveloven som bestemmer hva som skal skje med dine verdier den dagen du dør.  Men det er ikke alltid loven vil dele dine verdier slik du ønsker eller som du mener er mest rettferdig den dagen du dør. Og det er her testamentet kommer inn – da er det du selv som bestemmer hvem som skal overta dine verdier. Du kan testamentere bort hele din arvelodd til en bestemt person, en bestemt gjenstand til en bestemt person eller en andel (prosent) av det du etterlater deg til ulike personer.

Disse formkravene må du følge

For at ditt testament skal være gyldig må følgende punkter oppfylles når du lager ditt testament:

 

 • Du må være myndig, altså over 18 år.
 • 2 vitner kan skrive under på at du er ved full «sans og samling». Med full sans og samling menes at testamentet beviselig skal være et resultat av fornuftige overveielser og at testator (den som skriver det) forstår hva han eller hun gjør.
 • Vitnene må være over 18 år.
 • Vitnene må undertegne mens både testator og det andre vitnet er til stede.  Fra 01.01.2021 må ikke vitnene være sammen ved undertegningen eller vedkjennelsen. Ved ektepakt må vitnene fortsatt være tilstede samtidig med hverandre men det er altså ikke lengre nødvendig med testament.
 • Vitnene må vite at det er et testament, men de trenger ikke kjenne til innholdet i testamentet.
 • Vitnene eller vitnenes familie (nær slekt) må ikke være tilgodesett i testamentet.
 • Vitnene må ikke ha tjenesteforhold hos en person eller institusjon/organisasjon som er tilgodesett i testamentet.
 • Det kan i testamentet bestemmes at arven skal være mottakers særeie.
 • Det bør stå hva som skal skje dersom en testamentarving dør før testator.
 • Dato for signering. Testamentet bør ha dato. Hvis det er flere testamenter med motstridende innhold, vil det siste testamentet legges til grunn. Hvis det ikke er motstrid mellom flere testamenter, gjelder bestemmelsene i alle. Hvis du har opprettet et testament tidligere og skriver nytt testament, bør du skrive klart at tidligere testament tilbakekalles dersom det bare er det siste som skal gjelde.
 • Din signatur. Hvis du ikke er i fysisk stand til å undertegne selv, kan det gjøres med en såkalt «påholden penn». Det innebærer at noen hjelper deg å føre hånden hvor bokstavene m.p.p skal føres på bak ditt navn,  Ved å føye til m.p.p gir man uttrykk for at signaturen ikke var ment som en forfalskning, men at situasjonen krevde at det ble gjort på denne måten.

Kan jeg skrive testament selv om jeg har barn

Ja, men du kan ikke fritt bestemme over alt du eier. Du må respektere at livsarvingene har en lovbeskyttet rett på pliktdelsarv. Livsarvinger vil si barna til arvelateren (den døde som gir arven), herunder også adopterte barn. Dersom en livsarving selv er død, vil pliktdelsarven gå videre til dennes barn igjen.

2/3 av formuen til arvelateren er pliktdelsarv til livsarvingene. En livsarving vil likevel ikke ha krav på en høyere pliktdelsarv enn kr 1.000.000,-. Det vil forenkelt si at hvert barn har krav på kr 1.000.000. Ting blir litt mer komplisert hvis ett av barna er døde og etterlater seg egne barn. Da gjelder fortsatt beløpsgrensen på kr 1.000.000,- gjelder for hvert barns linje, men likevel slik at hvert barn får minst kr 200.000,-. Det vil si at hvis arvelateren har 3 barn, hvorav den ene er død. Og det døde barnet har 6 barn. Så vil disse 6 barna har krav på kr 200.000,- hver, totalt kroner 1.200.000,- og ikke kr 1.000.000,-

Hvis det er kompliserte forhold med særkulls barn osv., bør mange ha advokat hjelp.

Oppbevaring

I Norge er det ingen krav til hvor et testament kan oppbevares. De fleste oppbevarer testamentet hjemme, i en bankboks, hos en slektning, hos en advokat eller i tingretten. For å være sikker på at testamentet legges til grunn ved arveoppgjøret, er det viktig å sikre at testamentet blir funnet etter dødsfallet. Den sikreste formen for oppbevaring av testamentet ditt er å levere det til tingretten. Da sikrer du deg både mot at det endres, at det holdes tilbake eller at ingen er oppmerksom på dokumentet den dagen arven skal fordeles. Testamentet blir da registrert i et landsdekkende register, og tingretten gir beskjed om testamentet til de tilgodesette etter at testator er død.

Alle kan levere inn et testament til tingretten i distriktet der man bor. I Oslo er det Oslo byfogdembete som oppbevarer testamenter, ikke Oslo tingrett.

Hva koster det

Oppbevaring av testamente hos tingretten koster 920,- kroner (sist oppdatert 2019). Om du skulle ønske å gjøre endringer i ett innlevert testament, eller ta ut det gamle og levere inn ett nytt må du betale ett nytt gebyr.

Utlevering av testament

Har du innlevert et testament til oppbevaring, kan du når som helst få det tilbake. Du må vise legitimasjon, slik at de er sikre på at de utleverer testamentet til rett person. Hvis noen andre enn deg selv skal hente testamentet ditt, må han/hun ha med skriftlig fullmakt fra deg og legitimere seg. Et gjensidig testament må hentes av begge testatorer. Hvis begge ikke kan møte samtidig, må fullmakt vises fra den som er fraværende.

 

Mal 1 – Personlig testament

MAL 1 (personlig testament:

Testament

 

Ved min død ønsker jeg at følgende personer skal arve mine verdier:

Fornavn, etternavn, født, skal arve ….

Fornavn, etternavn, født, skal arve ….

Fornavn, etternavn, født, skal arve ….

Fornavn, etternavn, født, skal arve ….

Sted/dato:

Navn:

Personnummer:

Signatur: …………………………….

Undertegnede myndige testamentvitner, som har vært tilstede samtidig, bekrefter at dette testament er undertegnet i vårt nærvær og at det er gjort av fri vilje. Vi undertegner dette testament med testatorene tilstede og etter deres ønske. De var begge ved full sans og samling og underskrev testamentet av fri vilje.

Navn (Vitne 1):

Personnummer (Vitne 1):

Adresse (Vitne 1):

Signatur (Vitne 1):…………………………….

Navn (Vitne 2):

Personnummer (Vitne 2):

Adresse (Vitne 2):

Signatur (Vitne 2):…………………………….

Mal 2 – Personlig testament

Testament

 

Undertegnede (ditt navn), fnr. 000000 00000 bestemmer følgende om det jeg etterlater meg:

Min leilighet skal arves av (navn), født 01.01.17, adresse XXX.
Kontanter og innestående på min bankkonto skal arves av (navn), født 01.01.17, adresse XXX.

Alt jeg for øvrig etterlater meg, herunder innbo i min leilighet, skal deles likt mellom (navn) og (navn).

Alt (navn) og (navn) arver etter meg, skal være deres særeie.

Sted/dato:

Navn:

Personnummer:

 

Signatur: …………………………….

 

Undertegnede myndige testamentvitner, som har vært tilstede samtidig, bekrefter at dette testament er undertegnet i vårt nærvær og at det er gjort av fri vilje. Vi undertegner dette testament med testatorene tilstede og etter deres ønske. De var begge ved full sans og samling og underskrev testamentet av fri vilje.

Navn (Vitne 1):

Personnummer (Vitne 1):

Adresse (Vitne 1):

 

Signatur (Vitne 1):…………………………….

 

Navn (Vitne 2):

Personnummer (Vitne 2):

Adresse (Vitne 2):

 

Signatur (Vitne 2):…………………………….

 

 

Mal 2 – Personlig testament

Testament

 

Undertegnede samboere har inngått følgende gjensidige testament: Undertegnede, som lever i avtalt samliv, bestemmer herved at den av oss som lever lengst skal arve den andre og råde over arven som sin fulle og hele eiendom. Når lengstlevende er død, skal formuen deles enten etter lengstlevendes testament eller mellom arvinger etter loven på grunnlag av verdiforholdet mellom det hver av oss eide ved førsteavdødes død. Dersom vi gifter oss skal vi fortsatt ha gjensidig arverett så lenge vi ikke har felles livsarvinger. Dersom vi får felles livsarvinger skal gjenlevende ha rett til arv innenfor den frie tredjedelen. Retten til arv etter dette testamentet bortfaller dersom vårt samliv opphører.

Sted/dato:

Navn:

Personnummer:

 

Signatur: …………………………….

 

Navn:

Personnummer:

 

Signatur: …………………………….

Undertegnede myndige testamentvitner, som har vært tilstede samtidig, bekrefter at dette testament er undertegnet i vårt nærvær og at det er gjort av fri vilje. Vi undertegner dette testament med testatorene tilstede og etter deres ønske. De var begge ved full sans og samling og underskrev testamentet av fri vilje.

Navn (Vitne 1):

Personnummer (Vitne 1):

Adresse (Vitne 1):

 

Signatur (Vitne 1):…………………………….

 

Navn (Vitne 2):

Personnummer (Vitne 2):

Adresse (Vitne 2):

 

Signatur (Vitne 2):…………………………….

Spar penger på forsikringen

Mange sparer flere tusen kroner i året på å bytte forsikringsselskap. Sjekk hva du kan spare idag!