Hva er Forsikringsportalen.no

 

Forsikringsportalen.no driftes av Portalen Gruppen AS.

Vårt fokus er å tilby en sammenligningstjeneste innenfor forsikringsmarkedet. Vi leverer også andre typer tilbudstjenester mot privat- og bedriftsmarkedet.

I tillegg legger vi mye arbeid i å tilby en lukket «Min side» som skal hjelpe både privatpersoner og bedrifter med nyttige råd og tips for å unngå unødvendige kostnader. Betalende medlemmer får tilgang til mer informasjon og hjelp fra oss.
 

Vårt kjennemerke

Fyrtårnet er vårt kjennemerke. Dette representerer våre 2 grunnpilarer som er å gi trygghet og være en veiviser for å finne frem til gode tilbud.

 

Visjon

Vil vil oppleves som den foretrukne aktøren for de som ønsker å få hjelp med å innhente forsikringstilbud fra ulike forsikringsselskaper.

 

Misjon

Vi er til for å gjøre det enklere å finne frem til det beste forsikringstilbudet for privatpersoner og bedrifter.

Hvordan fungerer det?

Det hele er egentlig veldig enkelt. Du fyller ut opplysinger om forsikringsproduktene du ønsker å motta et tilbud på. Deretter mottar du forsikringstilbud fra ulike aktører. Du sammenligner så forsikringstilbudene du har mottatt og velger det beste tilbudet. Du kan når som helst ringe oss for å få teknisk hjelp med utfyllingen.

Merk at Forsikringsportalen.no kun tilbyr en henvisningstjeneste og vi kan ikke uttale oss om konkrete dekningsmessige vilkår. Det er forsikringsselskapene som går igjennom dekninger og vilkår direkte med deg.

Forsikringsagenturene som er tilknyttet oss betaler oss en kostnad for kundeoppfølgingssystemet for å administere forespørslene.

 

Hva koster tjenesten?

Idag er tjenesten vår kostnadsfri å bruke for innhenting av forsikringstilbud. Vi forsøkte i en periode mellom mars 2019 til 15. oktober 2020 at alle brukere skulle betale for tilgang til «Min side» men dette fikk vi negative tilbakemeldinger på. Mange fikk ikke med seg endringen og ble overrasket. Istedenfor har vi nå laget en lukket «Min side» ordning kun for betalende medlemmer, slik at det er valgfritt om man vil bruke tjenesten som en gratis tjeneste eller aktivt velge medlemsskap ved innsending. Medlemskap koster kr 890,- i året for privatpersoner og kr 1992,- i året for bedrifter.

Hvorfor bruke tjenesten?
Årspremien et forsikringsselskap tilbyr til en kunde avhenger av blant annet alder, bosted, yrke, eiendeler og interne statistikker. Siden de ulike forsikringsselskapene vektlegger de forskjellige variablene svært forskjellig er det store variasjoner i årspremiene. Derfor kan en kunde ikke være sikker på at det forsikringsselskapet som har vunnet den siste prissammenligningen i media er det beste forsikringsselskapet for ham eller henne. Det er en omfattende jobb for kunder å innhente og sammenligne forsikringstilbud fra flere forsikringsselskaper, men gjennom Forsikringsportalen blir det enklere.

Vi representerer en mer effektiv og moderne måte å handle forsikringer på. Når forsikringsselskapene mottar din henvendelse gjennom oss vet selskapene at det er flere selskaper som behandler forespørslene de mottar gjennom oss. Derfor vil de strekke seg ekstra langt for at du skal velge akkurat dem.

Hvordan kan jeg vite hvilke forsikringer jeg trenger?

Det kan ofte være vanskelig å vite hvilke forsikringer man trenger. Vi anbefaler at man diskuterer med hvert enkelt forsikringsselskap for å kartlegge sitt forsikringsbehov, før man tar en beslutning om hvilket tilbud man velger.

Er min personlige informasjon godt sikret hos Forsikringsportalen.no?

Forsikringsselskapene som vi videreformidler informasjonen til er underlagt streng lovgivning i forhold til behandling av personopplysninger.

Server leverandøren vi benytter har høyt fokus på sikkerhet med dedikerte brannmurer og 2-trinns verifisering. I tillegg er også web applikasjonen sikret med en egen WAF og IDS løsning. Datasikkerheten er også ivaretatt gjennom gode backup-systemer og regelmessige oppdateringer.