Hvilken situasjon er du i?

Fått inkassovarsel

Har enda ikke fått noen betalingsanmerkninger, men har regninger som har gått til eller er i ferd med å gå til inkasso.

Fått betalingsanmerkning

Har en eller flere betalingsanmerkninger som gjør at jeg har blitt avvist når jeg søker om lån.