Ofte stilte spørsmål

 

Koster det meg noe å bruke forsikringsportalen.no?
Fordi vi ikke har noen avtaler om provisjon fra noen forsikringsselskaper, for at du i motsetning til andre anbudstjenester selv skal kunne velge fra hvem og hvor mange du ønsker tilbud fra, finansieres tjenesten ved at innsending koster kr 290,- i året. Dette dekker medlemsskap hos Forsikringsportalen som gir en rekke fordeler som blant annet er:

1. Du får tilgang til en egen “Min side” oversikt, hvor din tilbudsforespørsel trygt blir lagret, slik at du enkelt kan gjøre endringer etter innsending, enkelt kan sende nye tilbudsforespørsler og spare tid neste gang du skal sjekke forsikringene.

2. På din lukkede “Min Side” oversikten får du tilgang til informasjon som forsikringsselskapene unnlater å opplyse om og andre tips som kan spare deg for kostnader.

3. Vi anbefaler at man innhenter tilbud hvert år. Som medlem blir du påminnet dette, i tillegg til at du på “Min side” enkelt kan sende inn en henvendelse hvert år basert på det du tidligere har fylt ut.

De aller fleste som bruker oss sparer betydelige beløp og oppnår en bedre forsikringsavtale.

Når mottar jeg et konkret forsikringstilbudet?
Vi jobber kontinuerlig for at alle våre henvendelser skal bli besvart så raskt som mulig. Normalt vil du motta forsikringstilbudene i løpet av 2 virkedager.
Får forsikringsselskapene informasjon jeg har sendt inn?
Når din forespørsel sendes til de ulike forsikringsselskapene vil også informasjon du har fylt inn videreformidles.
Hva må jeg gjøre for å bestemme meg for et bestemt tilbud?
Etter at du har sammenlignet forsikringstilbudene du har mottatt og bestemt deg for et konkret tilbud så avtaler du avtaleinngåelse direkte med forsikringsselskapet det gjelder. De vil da gå igjennom tilbudet med deg for å påse at alt stemmer og sikre at du blir informert om alle vestenlige forhold i tilbudet. Selskapet vil deretter ta seg av alt i forhold til overføring av din forsikringsavtale fra ditt gamle forsikringsselskap. Overføringsperioden er på 30 dager, uavhenig av hovedforfall. Hvis du har hovedforfall før 30 dager kan avtalen overtaes tidligere på dato for hovedforfall.
Hvor lang tid tar det å bytte forsikringsselskap?
Overføringsperioden er på 30 dager, uavhenig av hovedforfall. Hvis du har hovedforfall før 30 dager kan avtalen overtaes tidligere på dato for hovedforfall.
Hvem ordner med mitt gamle forsikringsselskap når jeg bytter forsikringsselskap?
Det er ditt nye forsikringsselskap som håndterer flyttingen. Merk at personforsikringer og barneforsikringer må man avslutte selv. Det er ikke anbefalt å avslutte disse før man har fått bekreftet fra det nye selskapet at karenstider er over og at disse forsikringene har trådt i kraft.
Er det noen forsikringer jeg må si opp selv?
I utgangspunktet er det ditt nye forsikringsselskap som tar seg av overføringen av dine forsikringer. Ditt nye forsikringsselskap vil informere deg hvis det er noe du må gjøre selv. Hovedregelen er at personforsikringer som krever utfylt helseskjema, samt barneforsikringer må sies opp selv. Grunnen til dette er at det ofte er en karenstid på 1 – 3 måneder (ventetid) før disse forsikringene trer i kraft i ditt nye forsikringsselskap. For å unngå at man skal risikere å stå uforsikret i en periode skal man ikke si opp disse forsikringene får man får bekreftet fra sitt nye forsikringsselskap at de aktuelle forsikringene har tredt i kraft.
Hva skjer med premie som jeg allerede har betalt?
Ditt gamle forsikringsselskap vil tilbakebetale all skyldig forskuddsbetalt premie, uten gebyrer. Det vil si at du taper ikke en krone på overføringsgebyrer eller andre gebyrer ved bytte av forsikringsselskap.
Koster det meg noe ekstra å bytte forsikringsselskap?
Forsikringsselskapet du eventuelt velger ordner oppsigelsen og overføringen for deg kostnadsfritt hvis du ønsker tilbudet de presenterer. Hvis du har forskuddsbetalt premie må ditt tidligere forsikringsselskap tilbakeføres dette.

Når får mitt forsikringsselskap vite at jeg skal bytte forsikringsselskap hvis jeg får et bedre forsikringstilbud?
Ditt nåværende forsikringsselskap får først vite at du bytter forsikringsselskap når du har gitt beskjed til det forsikringsselskapet du ønsker å bytte til at du ønsker det tilbudet de har gitt. De vil da oversende en oppsigelse til ditt gamle forsikringsselskap for å informere dem om at de skal avslutte dine forsikringer ved oppstartsdato i det nye forsikringsselskapet.
Hva er karenstid?

Karenstid gjelder kun for personforsikringer (Uføreforsikring/Livsforsikring/Alvorlig sykdomsforsikring/Behandlingsforsikring) og Barneforsikring.

Karenstid betyr i forsikringssammenheng den tid som etter avtalen skal gå før selskapets ansvar inntrer. Det er altså en utsettelse av forsikringens gyldighet. Det gjelder ofte i forhold sykdommer som sikrete får eller får klare symptomer på rett etter kjøpstidspunktet. Karenstid gjelder vanligvis ikke iforhold til ulykke, men sykdomserstatning kan som oftest først kreves etter en viss periode eller karenstid.

Ved for eksempel uførepensjon kan det være tre måneder før forsikringen begynner å løpe. Det gjelder også en karenstid ved selvmord ved livsforsikring. Som et eksempel kan man ha en karenstid på ett år fra livsforsikringsavtalen var inngått til utbetaling på grunn av at selvmord kan skje.

Hvis man i dag har personforsikringer eller barneforsikring, anbefales det at man ikke sier opp de forsikringene man har i sitt gamle selskap, før karenstiden er ferdig i det nye forsikringsselskapet som skal overta forsikringene.

Hvilke selskaper er det som man får tilbud fra, når man bruker forsikringsportalen.no?
Gjennom oss får du tilbud fra de forsikringsselskapene vi mener er mest hensiktsmessig å innhente tilbud fra. Hvor mange tilbud du mottar vil variere avhengig av forespørselen. Normalt vil man motta mellom 3 til 6 forsikringstilbud.
Kan jeg bytte når som helst?
I 2006 ble det satt i verk en lovendring som innebærer at man kan bytte forsikringsselskap på en måneds varsel utenom hovedforfall. Tidligere kunne flytting bare skje ved årlig hovedforfall.

Det er gjennomført flere tiltak i næringens regi fra 2007 som gjør det enklere for kundene å skifte selskap. Det er innført regler om plikt til å opplyse om både årets og fjorårets priser på årets premievarsel og ved hjelp av forsikringsportalen.no er det blitt enklere å innhente tilbud og sammenligne priser og vilkår.

Ofte blir det foretatt kraftige oppjusteringer av prisene på forsikringsavtalen man sitter på ved hovedforfall. Rabatter man har fått innvilget tidligere kan også falle helt eller delvis bort ved hovedforfall. Det er derfor fornuftig og ofte lønnsomt å sjekke forsikringene sine årlig.