Valg av brannslukningsapparat:

Pulverapparat eller Skumapparat

Valg av brannslukningsapparat:

Pulverapparat eller Skumapparat

Det er ikke alltid lett å orientere seg når man skal anskaffe et brannslukningsapparat. Det finnes en rekke ulike kategorier og hva er godkjent og hva er ikke godkjent.

Mange brannslukkere i norske hjem kan ha for lav slukkeeffekt. Dessverre er ofte butikkbetjeningen i mange kjeder ikke godt nok opplært om brannslukningsapparatene og mange ender opp med å velge  brannslukker ut fra pris og ikke ut fra kvalitet. Det er i første rekke slukkeeffekten man skal se etter når man kjøper brannslukker.

I denne artikkelen skal vi forklare hva de ulike kategoriene betyr og komme med en anbefaling av hva vi mener er et optimalt oppsett.

Brannslukningsapparatene er merket med ulike bokstaver og siffer. Bokstavene på etiketten på apparatet forteller hvilke typer branner de egner seg til å slukke:

  • Klasse A – Mot brann i faste organiske materialer som tre, papir, tekstiler etc.
  • Klasse B – Mot brann i væsker som bensin, olje, lakk, maling etc.
  • Klasse C – Mot brann i gasser som propan, butan, metan etc.
  • Klasse D – Mot brann i metaller (lite brukt)
  • Klasse F – Mot brann i matoljer

I tillegg inneholder A og B kategoriene et tall. Høyere tall innebærer bedre slukkeeffekt og slukker større branner.

For A kategorien blir slukkeeffekten rangert fra 5 A til 55 A og her er effektiviteten mot branner i trevirke, fiber ol. blitt testet. Et apparat som klarer å slukke større branner, vil oppnå en høyere effektivitetsklasse. Se illustrasjonen under:

For B kategorien blir slukkeeffekten rangert fra 21 B til 233 B og her er effektiviteten mot branner i brennbare væsker blitt testet ved å tenne på brennbar væske i ett metall kar. Et apparat som klarer å slukke ett større kar og mer brennbar væske, vil oppnå en høyere effetivitetsklasse. Se illustrasjonen under:

Hvilke krav finnes?

Alle boliger skal ha slokkeutstyr som husbrannslange, eller brannslukningsapparat med skum eller pulver.

Hvis du har pulverapparat som eneste slokkeutstyr i en bolig er eneste krav at dette må være på minst 6 kilo.

Et skumapparat skal være på 9 kilo eller være på minst 6 liter og ha slukkeeffekt på minst 21 A for å være godkjent som eneste slukkeutstyr.

Andre typer apparater enn skum- og pulverslokkere, som slokkespray eller liknende kan ikke erstatte påbudt manuelt slokkeutstyr.

Brannvesenet anbefaler pulverslokker med høyest klasse som i dag er 55 A for å få best slokkeeffekt.

Det første valget – Pulverapprat eller Skumapparat

Det første valget man står ovenfor er om man skal ha brannpulver eller brannskum. I utgangspunktet er brannpulver mer effektivt og enklere å bruke. Men brannskum vil ofte gjøre mindre skade enn brannpulver. I tillegg finnes det skumapparater som er godkjente for slukking av frityrbranner.

Men heldigvis er det ikke slik at man trenger å velge ett av de. Vi anbefaler at man har begge deler.

Anbefalt oppsett

Forsikringsportalen anbefaler følgende oppsett for  private boliger av normal størrelse:

1 pulverapparat – Brannslukker Housegard pulver 6kg 55A 233BC

Hvorfor: 55 A og 233 B merking innebærer at den har markedets høyeste slukkeeffekt på vanlige branner. En av de få pulverapparatene som også har kategori C merking, som gjør den også effektiv mot branner i gass.

1 Skumslukker / frityrslukker – Mutnos skum 6 liter 34A 233B 75F

Hvorfor: 34 A og 233 B merking er langt over minimumskravene og viser at den har god slukkeffekt ved vanlige branner. En av de få skumslukkerne som også har kategori F merking, som gjør den også effektiv mot frityrbranner.

1 Liten slukkeskummer for mindre branntilløp: Firestop – Slukkeskum Best i test

Hvorfor: En liten boks med slukkeskum er er like enkel i bruk som en hårsprayboks. Lav vekt og enkel betjening gjør slukkeskum enklere og raskere i bruk enn tradisjonelle brannslukkere for personer i alle aldre. En slik boks er et godt supplement for å øke brannsikkerheten, men kan ikke erstatte krav til manuelt slukkeutstyr. Siden brann på komfyren er en hyppig brannårsak anbefaler vi å ha en slik boks tilgjengelig på kjøkkenet.  Et branntilløp eller en liten brann slukkes effektivt med slukkeskum og gir ingen nevneverdige sekundærskader.

Firestop har blitt kåret til best i test av Forbrukerrådet.

Spar penger på forsikringen

Mange sparer flere tusen kroner i året på å bytte forsikringsselskap. Det kan fort finansiere både nytt brannslunkningsapparat og mye annet.