Bonusreglement

Flytting av bilforsikring fra annet forsikringsselskap

Oppgi den bonusen du har på bilen i dag. Men du må redusere bonusen hvis du har hatt bonusreduserende skade etter siste hovedforfall, jfr bonusregler under. Dersom du har hatt samme bonus på en løpende forsikring i mer enn 6 måneder, kan du velge neste trinn på bonusstigen. Startbonus er 20 % dersom du ikke har hatt løpende forsikring siste to år.

Ny bil og ikke hatt bil siste to år?

Har du ikke hatt bilforsikring før, har du krav på startbonus på 20%. Du kan også få startbonus hvis du ikke har hatt bilforsikring siste to årene.

Overføring av bonus fra annen bil?

Har du hatt bilforsikring siste to år som nå er solgt/avskiltet, skal bonus overføres fra denne bilen. Oppgi da bonusen du hadde på den bilen med fratrekk av eventuelt bonusreduserende skade.

Nyanskaffelse av bil nummer to?

Ved faktisk anskaffelse av bil nummer to, og bil nummer en er forsikret i Storebrand. vil den nye bilen få den samme bonusen som den første men ikke høyere enn 50%.

Opparbeidelse av bonus

Bonus følger forsikringstaker. Startbonus er 20% bonus. Deretter øker bonusen med 10% for hvert år en kjører skadefritt frem til en har nådd 70%. Ved 5 års skadefri kjøring på 70% oppnår en maksimal bonus, 75%.

Hvorfor har noen selskaper 75% mer enn 5 år som toppbonus, mens andre har 80% som toppbonus?

I dag er det noen få selskaper som tilbyr 80 % som toppbonus, istedenfor 75 % mer enn 5 år. Velger du å ha 80 prosent bonus og får en skade, tar det deg normalt hele 10 år før du kommer opp på samme bonusavtale som før skaden. Velg heller 75 prosent bonus  mer enn 5 år og du slipper bonusnedrykk ved første skade. Velger du 80 prosent bonus på bilforsikringen, velger du i realiteten en lavere premie med en høyere skjult egenandel. Den dagen du kolliderer og tar i bruk forsikringen, blir premien desto høyere. Du må da betale en høyere premie i 10 år før du er oppe på samme bonusnivå som før skaden. For å komme tilbake til 80 prosent bonus, må du i så fall kjøre skadefritt i hele 10 år – fem år på 70 prosent og fem år på 75 prosent.Det er kun den meget forsiktige bilist som bør vurdere 80 prosent bonus.

Bonusreduksjon ved skade

Ved bonus berøvende skader som dekkes av eget selskap vil en miste bonus. Kunder som har hatt 75% bonus i 6 år eller mer, mister ikke bonus ved første skade. Har du hatt 75% bonus i under 6 år går du ned til 60% ved første skade. For øvrig reduseres bonus med 30%.

Ikke bonus berøvende skader

Brann-, tyveri-, rednings-, glass-, leiebilskader gir ikke bonustap. Kollisjon med dyr som går løs på veg og naturskader gir heller ikke bonustap.

Hva skjer hvis jeg oppgir feil bonus?

Forsikringsselskapene tar utgangspunkt i bonusen du oppgir når de utregner forsikringstilbudet til deg. Oppgitt bonus vil bli kontrollert og eventuelt justert i henhold til regelverket etter at forsikringen er tegnet.