Tilgang til tilbudsforespørsler på Forsikring

For norske forsikringsselskaper tilbyr Forsikringsportalen.no at man kan motta tilgang til tilbudsforespørsler kostnadsfritt. Hvis du representerer et norskt forsikringsselskap som ikke er oppført idag på Forsikringsportalen.no så kan du kontakte oss på epost post@forsikringsportalen.no for å få tilgang.

Merk at i motsetning til betalte/sponsede anbudstjenester som har et maks tak på antall forsikringsselskaper som man kan velge fra og som tillater at forsikringsselskapene aktiverer filtre/krav på type forsikringskunder man kan motta, så tillater ikke Forsikringsportalen.no denne type reguleringer. Tilgang betinger at man forplikter seg til å svare på tilbudsforespørsler fortløpende innen 1 virkedag. Vi ønsker at Forsikringsportalen.no skal være en tjeneste som har fokus på å ivareta forsikringskundene sine interesser. For å få dette til har vi valgt en retning hvor tjenesten primært skal finansieres gjennom at brukerne får gjennom  på brukernes side innenfor forsikringstilbud, og vi har derfor valgt en retning for 

Ved tilgang til Forsikringsportalen.no kan man valgfritt velge å bruke vårt oppfølgningsverktøy, som har en månedspris avhengig av aktivitet. Ved tilfeller der forsikringsselskapene har salgsavdelingen outsourcet til eksterne agentkontorer og franchiseavdelinger så prioriterer vi de som velger å bruke vårt oppfølgingsverktøy fordi dette gjør at vi kan kvalitetssikre at våre brukere får svar innen de fristene og forventningene våre brukere har.