Husforsikring

Hva kan forsikres under husforsikring?

Husforsikringen kan benyttes for enebolig, tomannsbolig, del av vertikaltdelt tomannsbolig og del av rekkehus som benyttes som enebolig. Forsikringen kan også omfatte innbo.

Hva er fullverdiforsikring?

Fullverdiforsikring er den vanligste forsikringsformen for bygninger. Fullverdi betyr at erstatningssummen skal svare til hva det koster å føre opp en bygning tilsvarende bygningen forsikringen gjelder for. Fullverdigrunnlaget blir beregnet utifra opplysningene du oppgir om boligen.

Hvorfor er opplysningene om areal så viktige?

Påse at du oppgir korrekte tall på fakta om boligen. Vær nøyaktig på bruttoareal og boareal, ellers kan det fort oppstå problemer ved en skade iform av avkortning på eventuell erstatning.

Er det alltid fornuftig å ha en høyere egenandel på hus- / bygningsforsikringen?

Husk at hvis du har skrudd opp egenandelen på bygning, er ikke dette en egenandel som du kun må risikere å betale ved brann, men også ved mindre skader som vannskader.

Kan et for stort oppgitt areal på tilleggsarealet få konsekvenser ved en skade?

Det er svært mange tilfeller på kunder som har et altfor stort tilleggsareal spesifisert i forsikringsavtalen sin. Tilleggsareal er ca. bruttoareal minus boareal. I mange selskaper er det kun bruttoareal og tilleggsareal, og ikke boaral, som er grunnlaget for forsikringsavtalen. Det vil si at konsekvensen av å ha et for stort tilleggsareal i avtalen er at man ikke får gjenoppbygget hytten, etter for eksempel en brann, med det samme boarealet man hadde tidligere. I de verste tilfellene er det hytter som er forsikret i selskapene med 50 % tilleggsareal, hvor dette ikke stemmer i det hele tatt og kunden ikke er informert om dette. Vårt råd er å sjekke avtalen din for dette. Ofte er dette ikke spesifisert i forsikringspapirene man har, men en rask telefon til forsikringsselskapet avdekker dette.