Hvorfor tar Forsikringsportalen.no betalt for tilgangen til «Min side»

I 2019 endret vi retning til å hovedsaklig bli en brukerfinasiert tjeneste innenfor forsikring.

Forsikringsportalen.no startet i 2011 som en 100% gratis tjeneste for brukerne, hvor tjenesten ble finansiert gjennom forsikringsselskapene som valgte å være tilknyttet. Fra starten av opplevde vi at flere av de store forsikringsselskapene ikke ønsket å være med i tjenesten uten at vi la til rette for at de skulle kunne sette strenge filtereringskrav. Vi har konsekvent sagt nei til dette. Grunnen til det er at vi har vært opptatt av at flest mulig brukere skal oppleve å få svar når de sender en tilbudsforespørsel gjennom oss, uavhengig av alder, bosted, bonus etc.

I 2018 opplevde vi stadig økende press om å innføre maks antall forsikringsselsskaper som brukerne kunne velge å få tilbud fra, filtereringskrav og hva vi kunne informere brukerne om. Derfor bestemte vi i mars 2019 å endre modellen slik at tjenesten hovedsaklig skulle bli en brukerfinansiert tjeneste, for å kunne stå friere til å kunne hjelpe og informere brukerne om det vi mener er mest fordelaktig fra et kundeperspektiv. Fortsatt opplever vi at enkelte forskringsselskaper boikotter vår tjeneste. Tydeligvis ønsker flere forsikringsselskaper å ikke legge til rette for tjenester som bidrar til økt konkurranse. Derfor finner man enda ikke samtlige forsikringsselskaper i tilbudsskjemaet, men på den lukkede “Min side” oversikten vil brukerne enkelt kunne finne direkte kontaktinformasjon til samtlige norske forsikringsselskaper.

I et forsøk på å kunne drive denne tjenesten inn i fremtiden som en brukerfinansiert tjeneste valgte vi at man måtte akseptere at man mottar 30 dagers gratis tilgang til “Min side” når man sendte inn en tilbudsforespørsel, hvor tilgangen ville gå over til en betalt årlig tilgang hvis man ikke sa opp tilgangen til “Min side” innen 30 dager. Prisen for tilgang til “Min side” er kr 74,- i mnd for privatpersoner og kr 166,- i mnd for bedrifter. 

Fordi vi tidligere har vært en gratis tjeneste var vi beviste på at vi har et særskilt ansvar for å informere og gjøre våre brukere oppmerksomme på dette. Dette gjorde vi ved å informere brukerne at hvis de ikke sier opp tilgangen til “Min side” innen 30 dager etter innsending så ville den gå over til en betalt årlig tilgang. Dette informerte vi om blant annet på forsiden, i starten i tilbudsskjemaet, på slutten i tilbudsskjemaet med krav om aktiv avhukning og på kvitteringssiden. Likevel opplevde vi at mange brukere ikke fikk dette med seg, mest sannsynlig fordi de hadde brukt tjenesten før og derfor klikket seg så raskt igjennom at de ikke fikk med seg denne endringen. Etter flere tilbakemeldinger på dette bestemte vi fra 15.10.2020 å endre dette til at det ble valgfritt medlemsskap på siden, hvor man aktivt måtte samtykke i medlemskap. Dette medførte at misforståelsene forsvant. Derfor er det ikke lenger slik at man har en prøveperiode som automatisk går over til betalt tilgang. Kun hvis man velger aktivt å bli medlem blir man fakturert for dette.

På “Min side” arbeides det kontinuerlig med å legge til innhold som har til hensikt å spare både privatpersoner og bedrifter for unødvendige kostnader innenfor en rekke områder.

For bedrifter tilbyr vi blant annet følgende gjennom tilgangen til «Min side»

 • Tilgang til informasjon som forsikringsselskapene unnlater å opplyse om.
 • Gratis daglig overvåkning av bedriftens hjemmeside for malware og sårbarheter.
 • Tilgang til å bruke Forsikringsportalen.no gratis som en ekstra buffer mot telefonselgere. Ved å henvise alle telefonsalgssamtaler til oss blir din bedrift bedre beskyttet mot useriøse telefonselgere og svindelforsøk. I tillegg sparer du og ansatte også tid ved å la oss filtrere ut de useriøse og unødvendige samtalene.
 • Oversikt over ulike svindelmetoder og hva du bør gjøre for å forebygge å bli svindlet.
 • Gratis lagring av innsendte tilbudsforespørsler på bedriftens forsikringer.
 • Råd og tips som har til hensikt å spare deg for unødvendige kostnader.

For privatpersoner  tilbyr vi blant annet følgende gjennom tilgangen til «Min side»

 • Tilgang til informasjon som forsikringsselskapene unnlater å opplyse om.
 • Tilgang til å bruke Forsikringsportalen.no som en ekstra buffer mot telefonselgere. Ved å henvise alle telefonsalgssamtaler til oss blir du bedre beskyttet mot useriøse telefonselgere og svindelforsøk. I tillegg sparer du også tid ved å la oss filtrere ut de useriøse og unødvendige samtalene.
 • Oversikt over ulike svindelmetoder og hva du bør gjøre for å forebygge å bli svindlet.
 • Gratis lagring av innsendte tilbudsforespørsler på dine forsikringer.
 • Tilgang til informasjon som eiendomsmeglerne unnlater å opplyse om.
 • Sjekkliste ved boligkjøp
 • Tilgang til de hemmelige budknepene
 • Sjekkliste ved bilkjøp
 • Og flere andre tips som har til hensikt å spare deg for unødvendige kostnader.