Midlertidig adressendring for bedrift

Skal du drive bedriften fra et annet sted i en periode, kan Bring videresende posten dit. Skjema må leveres minst 4 virkedager før startdato.