Min side – Bedrift

Dine data er lagret i vår lukkede database. Det er kun du som har tilgang til denne siden.

I henhold til GDPR regelverket har du her tilgang på alle dine lagrete opplysninger, og du kan når som helst be om å få slettet dine opplysninger.

Du må logge inn for å kunne se dine innsendinger og for å opprette nye. Når du sendte inn din henvendelse første gang opprettet du passord til «Min side».