Sykkelforsikring

Sykkelforsikring

De fleste sykkeleiere har forsikring på syklene sine gjennom innboforsikringen. Innboforsikringen har vanligvis en øvre erstatningsgrense, ut fra en vurdering om at hjemforsikringen ikke bør belastes med å dekke tap av spesielt kostbare sykler. Slike må derfor forsikres med en spesiell sykkelforsikring.

Forsikring gir erstatning for en god del av tapet ved tyveri, men det kommer til fratrekk en egenandel dessuten aldersfradrag på sykler som er noen år gamle, slik at erstatningen sjelden gir fullstendig dekning. Det er derfor alltid mest lønnsomt å passe godt på sykkelen.