Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikring gir erstatning hvis den forsikrede blir livsvarig medisinsk invalid eller dør etter en ulykke, som følge av en plutselig og uforutsett ytre begivenhet. Den utbetales altså ikke ved uførhet eller død som skyldes sykdom, og er derfor langt billigere enn en personforsikring med mer omfattende dekninger.

Dette er et produkt som de fleste velger å tegne fordi den er så rimelig. Grunnen til at den er så rimelig er at sjansen for at du får bruk for den er svært liten.

Det er viktig å sette seg inn i de unntak som gjelder i forsikringsdekningen. Spesielt gjøres det oppmerksom på at forsikringen kan ha unntak for skader etter ulykker i forbindelse med spesielt risikobetonte aktiviteter, som for eksempel fallskjermhopping og andre luftsportaktiviteter, fjellklatring, sportsdykking, med mer.

Ulykkesforsikring gir erstatning hvis den forsikrede blir livsvarig medisinsk ufør eller dør etter en ulykke, som følge av en plutselig og uforutsett ytre begivenhet. Den utbetales altså ikke ved uførhet eller død som skyldes sykdom, og er derfor langt billigere enn en personforsikring med mer omfattende dekninger.

Dette er et produkt som de fleste velger å tegne fordi den er så rimelig. Grunnen til at den er så rimelig er at sjansen for at du får bruk for den er svært liten.

Det er viktig å sette seg inn i de unntak som gjelder i forsikringsdekningen. Spesielt gjøres det oppmerksom på at forsikringen kan ha unntak for skader etter ulykker i forbindelse med spesielt risikobetonte aktiviteter, som for eksempel fallskjermhopping og andre luftsportaktiviteter, fjellklatring, sportsdykking, med mer.