Har du flere smålån eller kredittkortgjeld?

Slik kan du ha 5 millioner på konto når du blir 67 år

av Pensjonssparing

Slik kan du ha 5 millioner på konto når du blir 67 år

Oppskriften på hvordan du kan ha 5 millioner på konto etter 67 år er enkel. Hvis vi legger til grunn at du begynner å spare kr 1310,- hver måned fra du er 25 år og klarer å velge et aksjefond som gir en gjennomsnittavkastning på 8%, så vil du når du blir 67 år ha totalt 5 millioner på din fondskonto.

Dette høres kanskje rart ut, men svaret på hvordan dette er mulig ligger i formelen under.

Dette er formelen for rentesrente.

 

I eksempelet over har du spart 1310,- hver måned i 42 år. Du vil kun akkumulert ha spart kroner 660 240,- totalt i hele perioden. Men rentesrente effekten blir enorm over en så lang periode.

Det er viktig å komme raskt i gang, for hvert år du venter må du betale et høyere månedsbeløp. Venter du med dette til du har fylt 35 år, må du spare kr 2 971,- hver måned i steden i 32 år. På grunn av rentesrente effekten vil du da måtte spare totalt kr 1 140 864,- isteden for å ha 5 millioner på konto når du blir 67 år. Det lønner seg altså å komme i gang tidlig!

Avkastningen på 8% som er lagt til grunn i dette eksempelet kan man ikke vite om vil stemme. Men det man kan si, er at på lang sikt er dette avkastningstallet gjennomsnittlig. Men foreksempel i årene mellom 2000 og frem til 2010 var det veldig lav avkastning, så man har ingen garantier. Økonomiske kriser kan oppstå og verdensbildet kan endre seg. Men at man har en stor mulighet for dette, definitivt!

Relaterte Artikler

Laget for å bli lest på 20 sekunder eller mindre