BEDRIFT


En 100% gratis tjeneste for adresseendring

Når man skal foreta en adressendring for en bedrift er det viktig å melde fra til både Brønnøysundregisteret og Bring. Det er Bring som har ansvaret for bedrifter og ikke posten.

Gjennom Forsikringsportalen har vi laget en gratis tjeneste som skal gjøre det enklere å gjennomføre adresseendringen riktig.

Varig adresseendring

Når du skal flytte, leie postboks eller av andre årsaker skifter postadresse

Midlertidig adresseendring

Når du ønsker å få tilsendt bedriftsposten til der du er i en periode.

Mens du er bortreise

Når du skal være borte en stund og ønsker at Bring tar vare på din bedriftpost.

Melding om ny bedrift

Har du en ny bedrift, da må du huske å gi beskjed om din postadresse til Bring.