Halvparten av norske bilførere er engstelige på vinterføre viser en undersøkelse som er gjort. Les mer